3rd July 12:41pm (GMT-5)

Fialki - Yuzhane 30.06.2020

Fialki

4 - 7

Yuzhane

1 խաղակես

0:56' գոլ Fialki


4:27' գոլ Fialki
4:18' գոլ Fialki
0:45' գոլ Yuzhane

2:58' գոլ Yuzhane
4:36' գոլ Yuzhane


2 խաղակես
13:17' գոլ Fialki
9:47' գոլ Yuzhane
11:44' գոլ Yuzhane
11:46' գոլ Yuzhane
12:26' գոլ Yuzhane

Վերանայեք
4 գոլերը 7
1` Գոլ 0 — 1
1` Գոլ 1 — 1
3` Գոլ 1 — 2
5` Գոլ 1 — 3
5` Գոլ 2 — 3
5` Գոլ 3 — 3
10` Գոլ 3 — 4
12` Գոլ 3 — 5
12` Գոլ 3 — 6
13` Գոլ 3 — 7
14` Գոլ 4 — 7
կապերը