5th July 5:44am (GMT-5)

Hong Linh Ha Tinh FC - B. Binh Duong 30.06.2020

Hong Linh Ha Tinh FC

1 - 1

B. Binh Duong

1 խաղակես
1:49' գոլ Bruno Henrique21:55' գոլ B. Binh Duong
39:50'   B. Binh Duong
Վերանայեք
1 գոլերը 1
75 հարցակումներ 76
47 գնդակի տիրումը 53
5 անկյունային 4
57 վտանգավոր հարցակումներ 51
1 տուգանք 1
13 անհաջող հարված 3
6 հարված թիրախին 4
3 փոխարինումներ 5
0 դեղին քարտեր 1
icon Խաղը սկսվեց
[07:01:22]
icon 2` Գոլ 1 — 0
Bruno Henrique
4` Անկյունային հարված icon
4` Ազատ հարված icon
5` Նետել ներս icon
icon 5` Ազատ հարված
icon 6` Նետել ներս
9` Նետել ներս icon
9` Ազատ հարված icon
icon 10` Ազատ հարված
icon 11` Ազատ հարված
icon 12` Գոլի հեղինակ
icon 13` Նետել ներս
icon 13` Նետել ներս
icon 14` Գնդակահարեց թիրախը
14` Գոլի հեղինակ icon
icon 14` Ազատ հարված
15` Նետել ներս icon
icon 16` Նետել ներս
icon 16` Գնդակահարեց թիրախը
16` Գոլի հեղինակ icon
18` Անկյունային հարված icon
19` Ազատ հարված icon
icon 20` Գնդակահարեց թիրախը
20` Գոլի հեղինակ icon
20` Նետել ներս icon
21` Նետել ներս icon
22` Գոլ 1 — 1 icon
icon 24` Անկյունային հարված
icon 25` Նետել ներս
icon 25` Անկյունային հարված
icon 25` Գնդակահարեց թիրախը
25` Գոլի հեղինակ icon
27` Անկյունային հարված icon
icon 28` Ազատ հարված
28` Գոլի հեղինակ icon
icon 30` Գոլի հեղինակ
icon 31` Գնդակահարեց թիրախը
31` Գոլի հեղինակ icon
icon 33` Կրակել են թիրախի վրա
icon 33` Նետել ներս
icon 36` Գնդակահարեց թիրախը
36` Գոլի հեղինակ icon
icon 37` Ազատ հարված
icon 37` Ազատ հարված
icon 38` Գնդակահարեց թիրախը
38` Գոլի հեղինակ icon
39` Նետել ներս icon
icon 40` Ազատ հարված
40` Դեղին քարտերը icon
41` Գոլի հեղինակ icon
42` Նետել ներս icon
icon 43` Նետել ներս
icon 43` Գնդակահարեց թիրախը
43` Գոլի հեղինակ icon
icon 44` Ազատ հարված
45` Նետել ներս icon
45` Կրակել են թիրախի վրա icon
icon 46` Նետել ներս
icon 47` Անկյունային հարված
47` Գոլի հեղինակ icon
icon 48` Կրակել են թիրախի վրա
icon 49` Անկյունային հարված
49` Նետել ներս icon
50` Նետել ներս icon
50` Ազատ հարված icon
51` Նետել ներս icon
icon 53` Կրակել են թիրախի վրա
icon 54` Ազատ հարված
56` Նետել ներս icon
icon 57` Կրակել են թիրախի վրա
icon 57` Ազատ հարված
icon 59` Գոլի հեղինակ
60` Նետել ներս icon
61` Գնդակահարեց թիրախը icon
icon 61` Գոլի հեղինակ
62` Ազատ հարված icon
63` Ազատ հարված icon
icon 64` Գոլի հեղինակ
66` Ազատ հարված icon
68` Կրակել են թիրախի վրա icon
icon 68` Գոլի հեղինակ
70` Ազատ հարված icon
icon 71` Գնդակահարեց թիրախը
71` Գոլի հեղինակ icon
icon 71` Գոլի հեղինակ
icon 72` Նետել ներս
icon 73` Նետել ներս
75` Նետել ներս icon
75` Նետել ներս icon
76` Նետել ներս icon
76` Անկյունային հարված icon
80` Ազատ հարված icon
81` Նետել ներս icon
82` Ազատ հարված icon
icon 83` Անկյունային հարված
icon 83` Գնդակահարեց թիրախը
83` Գոլի հեղինակ icon
icon 84` Նետել ներս
85` Նետել ներս icon
icon 86` Ազատ հարված
icon 87` Գոլի հեղինակ
88` Ազատ հարված icon
90` Ազատ հարված icon
icon 90` Ազատ հարված
icon 90` Գնդակահարեց թիրախը
90` Գոլի հեղինակ icon
90` Նետել ներս icon
icon 90` Նետել ներս
90` Նետել ներս icon
կապերը